Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1153 записи

Махова Л. О., Виприцький А. О.
Основи римського приватного права. Робоча програма навчальної дисципліни / Махова Л. О., Виприцький А. О.. -Дніпро.: НГУ, 2016. -46 с.

Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища / Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -47 с.

Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища / Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -47 с.

Клімкіна І. І., Лисицька С. М.
Біогеохімія / Клімкіна І. І., Лисицька С. М.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -31 с.

Борисовcька О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.
Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Борисовcька О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. c.

Шевченко Ю. О.
Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин. В 2-х ч. / Шевченко Ю. О.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -54 с.

Соляник Л. Г.
Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Метод. рекомендації до практичних занять / Соляник Л. Г.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -86 c.

Соляник Л. Г.
Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять / Соляник Л. Г.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -67 с.

Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Аналітична хімія. Методичні рекомендації до виконання лаборат. робіт з дисц. на тему: "Інструментальні методи аналізу" / Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -20 с.

Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Хімічний зв'язок. Методичні рекомендації до самост. вивчення теми з дисципліни "Хімія" / Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -23 с.

Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложников О. В.
Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спец. 184 Гірництво, спеціалізація "Відкрита розробка родовищ" / Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложников О. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -36 с.

Гуліна І. Г., Козлов В. П., Шевцова О. С.
Методичні рекомендайії до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Управління ІТ-проектами" студентами напряму підготовки 122 Комп`ютерні науки / Гуліна І. Г., Козлов В. П., Шевцова О. С.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -42 с. + CD

Дипломне проектування -Дніпро.: НГУ, 2017. -28 c. + CD

Кулікова Д. В., Ковров О. С.
Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Кулікова Д. В., Ковров О. С.. -Дніпро.: НГУ, 2017. c.

Рудченко А. Г.
Екологічні проблеми енергетики. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт ( частина ІІ) / Рудченко А. Г.. -Дніпро.: НГУ, 2017. c.

Борисовська О. О., Федотов В. В.
Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни "Екологічна та техногенна безпека" / Борисовська О. О., Федотов В. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. c.

Борисовська О. О., Федотов В. В.
Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни "Екологічна та техногенна безпека" / Борисовська О. О., Федотов В. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. c.

Ус С. А., Хом'як Т. В.
Елементи лінійної та векторної алгебри. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / Ус С. А., Хом'як Т. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -56 c. + CD

Рудченко А. Г.
Екологічні проблеми енергетики. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт ( частина І) / Рудченко А. Г.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -44 с.

Кагадій Т. С., Шелест Л. І.
Інтегральне числення функції багатьох змінних. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу / Кагадій Т. С., Шелест Л. І.. -Дніпро.: НГУ, 2018. -62 с. + CD