Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Голінько В.І., та ін.
Методичні вказівки до самостійної роботи "Розрахунок промислової вентиляції" з дтсципліни "Охорона праці в галузі" для студентав напрямків підготовки 0909, 0903, 0914, 0922, 0925 / Голінько В.І., та ін.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2000. c.

Бугрим О.В.
Методические указания и индивидуальные задания по элементарной математике для студентов первого курса всех специальностей / Бугрим О.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1992. c.

Бугрим О.В.
Методические указания и индивидуальные задания по элементарной математике для студентов первого курса всех специальностей / Бугрим О.В.. ДГИ, 1992. c.

Бугрим О.В.и др
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Высшая математика" по теме "Теория вероятностей"для студентов всех специальностей. / Бугрим О.В.и др. -Дн-ск.: ДГИ, 1990. c.

Бугрим О.В.и др
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Высшая математика" по теме "Теория вероятностей"для студентов всех специальностей. / Бугрим О.В.и др. ДГИ, 1990. c.

Замкова Л. Д. та інш.
Методичні вказівки до вивчення розділу "Лінейні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіціентами" / Замкова Л. Д. та інш.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2001. -25 с.

Замкова Л. Д.та інш.
Методичні вказівки до вивчення розділу "Лінейні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіціентами" / Замкова Л. Д.та інш.. НГАУ, 2001. -25 с.

Замкова Л.Д.та 1нш.
Методичн1 вказ1вки до вивчення розд1лу "Л1нейн1 диференц1альн1 р1вняння другого порядку з1 сталими коеф1ц1ентами" / Замкова Л.Д.та 1нш.. НГАУ, 2001. c.

Заславская Л.И.и др.
Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине "Высшая математика" раздел "Неопределенный интеграл" / Заславская Л.И.и др.. -Дн-ськ.: ДГИ, 1990. c.

Заславская Л.И.и др.
Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине "Высшая математика" раздел "Неопределенный интеграл" / Заславская Л.И.и др.. ДГИ, 1990. c.

Кагадій Т.С.
Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з дисципліни "Вища математика" для студентів-заочників спеціальності 7.090301 / Кагадій Т.С.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2001. -16с

Карманова Л.В.та інш.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищоі математики для студентів заочного фак-ту за темою "інтегральні обчислення" / Карманова Л.В.та інш.. -Дн-ськ.НГАУ.: 2000. -23с

Карманова Л.В.та 1нш.
Методичн1 вказ1вки та 1ндив1дуальн1 завдання з вищо1 математики для студент1в заочного фак-ту за темою "1нтегральн1 обчислення" / Карманова Л.В.та 1нш.. -Дн-ськ.НГАУ.: 2000. c.

Кибкало О. Ф.
Методические указания и индивидуальные задания к самостоятельной работе по теме "Интегрирование по частям" по дисциплине "Высшая математика" для студентов всех специальностей / Кибкало О. Ф.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1990. c.

Кибкало О. Ф.
Методические указания и индивидуальные задания к самостоятельной работе по теме "Интегрирование подстановкой" по дисциплине "Высшая математика" для студентов всех специальностей / Кибкало О. Ф.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1990. c.

Коновалова К.К.,Горбатов М.1.
Особистий довідник студента з вищої математики (друга частина) / Коновалова К.К.,Горбатов М.1.. -Дн-ськ.НГАУ.2002.: c.

Круш И.И.и др.
Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине "Высшая математика".(раздел" Ряды и интегральные преобразования")для студентов спец-стей 10.04.01,21.01.02.,21.01.05 / Круш И.И.и др.. -ДГИ.1989.: c.

Мирошниченко Л.В., Сушко С.А.
Методические указания и индивидуальные задания по теме "Двойной интеграл" для студ.всех специальностей по дисциплине "Высшая математика" / Мирошниченко Л.В., Сушко С.А.. -Дн-ск.ДГИ.1990.: c.

Новікова Л. В. та інш.
Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння / Новікова Л. В. та інш.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2001. c.

Новикова Л.В.,Синайский Е.С.
Методические указания к самостоятельному изучению раздела "Элементы теории вероятностей и математической статистике" по дисциплине "Высшая математика" для студ. спец-тей 0902,0904 / Новикова Л.В.,Синайский Е.С.. -Дн-ск.ДГИ.1991.: c.