Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1162 записи

Кузьменко О. М., Владико О. Б.
Методичні рекомендації до проходження науково-практичної підготовки магістрів спец. 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин / Кузьменко О. М., Владико О. Б.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 9 + CD

Жарко С. Ю., Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Цюп'як І. К.
Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студ. Інституту економіки / Жарко С. Ю., Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Цюп'як І. К.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 89 + CD

Волкова В. Є.
Металеві конструкції. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту "Металева балкова клітка" для студ. напряму підготовки 6.060101 Будівництво / Волкова В. Є.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 55 + CD

Іванова Г. П., Пашко А. М.
Будівельне матеріалознавство. Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт студ. напрямів підготовки 6.060101 Будівництво, 6.050301 Гірництво / Іванова Г. П., Пашко А. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 38 + CD

Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О., Яворська В. В.
Транспортні системи гірничих підприємств. Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт студ. напряму підготовки 6.050301 / Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О., Яворська В. В.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Сдвижкова Е. А., Бабец Д. В., Тимченко С. Е., Подольская С. Н., Бондаренко З. И., Клименко Д. В.
Функции. Предел. Производная и ее применение. Метод. рекомендации по элементарной математике слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан / Сдвижкова Е. А., Бабец Д. В., Тимченко С. Е., Подольская С. Н., Бондаренко З. И., Клименко Д. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2013. -с. 125 + CD

Ропай В. А., Науменко О. Г., Киба В. Я.
Застосування рівнянь Лагранжа ІІ роду до розв'язання задач динаміки механічних систем. Метод. рекомендації до розділу дисц. "Спецрозділи математики, теоретичної кінематики та аналітичної динаміки" для студ. усіх форм навчання / Ропай В. А., Науменко О. Г., Киба В. Я.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 55 + CD

Ропай В. А., Науменко О. Г., Киба В. Я.
Применение уравнений Лагранжа II рода к решению задач динамики механических систем. Метод рекомендации к разделу дисц. "Спецразделы математики, теоретической кинематики и аналитической динамики" для студ. всех форм обучения / Ропай В. А., Науменко О. Г., Киба В. Я.. -Днепропетровск.: НГУ, 2013. -с. 57 + CD

Техника и технология алмазного бурения с эрлифтной промывкой в осложненных условиях -Л..: ОНТИ ВИТР, 1975. -47 с.

Мешко В. Д., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В., Темченко О. І.
Електрохімія. Метод. рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисц. студ. всіх напрямів підготовки / Мешко В. Д., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В., Темченко О. І.. -Д..: НГУ, 2013. -20 c. + CD

Вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка та пошанування його на Придніпров'ї -Д..: НГУ, 2013. c.

Виробнича і переддипломна практика спеціаліста -Д..: НГУ, 2013. -23 с.

Голінько В. І.,Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю.
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях / Голінько В. І.,Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Шайхлісламова І. А., Шибка М. В., Литвиненко А. А.
Безпека життєдіяльністі. Методічні вказівки до практичного заняття на тему: "Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру" / Шайхлісламова І. А., Шибка М. В., Литвиненко А. А.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Безщасний О. В., Пугач І. І.
Розрахунок депресії шахт та вибір вентилятора головного провітрювання / Безщасний О. В., Пугач І. І.. -Д..: НГУ, 2014. c.

Федосова О. В., Шпакова Г. В.
Основи технології будівельних процесів. Бетонні та залізобетонні роботи / Федосова О. В., Шпакова Г. В.. -К..: КНУБА, 2009. c.

Дипломне проектування -Д..: НГУ, 2014. c.

Холоменюк М. В.
Енергетичні установки / Холоменюк М. В.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Дипломне проектування -Д..: НГУ, 2014. c.

Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О.
Державна атестація / Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О.. -Д..: НГУ, 2014. c.