Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.
Органічна хімія. / Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -38с. + CD

Несвітайло М. В., Шустов О. О.
Гідромеханізація, осушення та водовідлив у кар'єрах. Методичні рекомендації до самостійної роботи / Несвітайло М. В., Шустов О. О.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -20с. +CD

Швидько Г. К.
Практичні заняття з дисципліни "Історія держави і права України" / Швидько Г. К.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -60 с. + CD

Трипутень М. М., Кириченко В. Є., Воскобойник Є. К.
Теорія систем. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Трипутень М. М., Кириченко В. Є., Воскобойник Є. К.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -36 с. +CD

Svietkina O. Y., Netyaga O. B., Tarasova G. V.
Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives = Основні поняття й закони хімії. Методичні рекомендації та завдання / Svietkina O. Y., Netyaga O. B., Tarasova G. V.. -Dnipro.: NMU, 2016. -20 p. + CD

Bilan N. V., Nikitenko I. S., Tereshkova O. V., Khazova O. V.
Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition os the Earth's Crust = Геологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт з вивчення речовинного складу земної кори / Bilan N. V., Nikitenko I. S., Tereshkova O. V., Khazova O. V.. -Dnipro.: NTU DP, 2018. -36 p. + CD

Ткачов В. В., Бубліков А. В., Трипутень М. М., Проценко С. М., Бойко О. О., Шевченко В. І.
Методичні рекомендації до воконання атестаційної роботи магістра / Ткачов В. В., Бубліков А. В., Трипутень М. М., Проценко С. М., Бойко О. О., Шевченко В. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. c.

Замковий О. І.
Корпоративне фінансове управління. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять / Замковий О. І.. -Дніпро.: НТУ" ДП", 2018. -182 с. + CD

Трипутень М. М., Воскобойник Є. К.
Теорія автоматичного управління(лінійні та особливі системи). Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Трипутень М. М., Воскобойник Є. К.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -92 с. +CD

Методичні вказівки та контрольні завдання з вивчення правопису дієслова слухачами підготовчого відділення (для іноземних громадян) -Дніпропетровськ.: НГУ, 2006. -22 с.

Колесник В. Є., Павличенко А. В., Грунтова В. Ю.
Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації / Колесник В. Є., Павличенко А. В., Грунтова В. Ю.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -43 с.

Кулікова Д. В., Павличенко А. В.
Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи / Кулікова Д. В., Павличенко А. В.. -Дніпро.: НГУ, 2018. -83 с.

Павличенко А. В., Риженко С. А.
Науково-виробнича практика і науково-практична підготовка магістрів. Методичні рекомендації / Павличенко А. В., Риженко С. А.. -Дніпро.: НТУ"ДП", 2018. -20 с.

Замковий О. І.
Фінансова корпоративна культура. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять / Замковий О. І.. -Дніпро.: НТУ" ДП", 2018. -114 с. + CD

Литвин В. В., Клименко І. Ю.
Дослідження логістичних систем міст. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт / Литвин В. В., Клименко І. Ю.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -40 с. + CD

Литвин В. В., Клименко І. Ю.
Дослідження логістичних систем міст. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт / Литвин В. В., Клименко І. Ю.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -42 с. + CD

Таран І. О., Літвінова Я. В., Третяк О. О., Мельнікова Ю. І.
Основи теорії систем і управління. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної робіт / Таран І. О., Літвінова Я. В., Третяк О. О., Мельнікова Ю. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -35 с. + CD

Таран І. О., Літвінова Я. В., Мельнікова Ю. І., Клименко І. Ю.
Ефективність транспортних процесів. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної робіт / Таран І. О., Літвінова Я. В., Мельнікова Ю. І., Клименко І. Ю.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2018. -36 с. + CD

Колесник В. Є., Павличенко А. В., Риженко С. А., Ковров О. С., Кулікова Д. В., Бучавий Ю. В., Грунтова В. Ю.
Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації / Колесник В. Є., Павличенко А. В., Риженко С. А., Ковров О. С., Кулікова Д. В., Бучавий Ю. В., Грунтова В. Ю.. -Дніпро.: НТУ"ДП", 2018. -45 с.

Дерюгін О. В., Третяк О. О., Весела М. А.
Методологія прийняття управлінських рішень. Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольної роботи / Дерюгін О. В., Третяк О. О., Весела М. А.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2018. -42 с. + CD